van Dooren

Deze serie toont een familie die op een ongewone plek woont, op een autosloop in woonwagens. Loodsen vol met prachtige verzamelobjecten, stapels met auto onderdelen, pipo-wagens en levensechte poppen is voor hen dagelijkse kost. Van Dooren geeft een inkijkje in een bijzondere leefomgeving.

This series shows a family living in an unusual place, in a scrap yard in trailers. Sheds full of beautiful collectibles, piles of car parts, gypsy wagons, and lifelike dolls are everyday occurrences for them. Van Dooren provides an insight into a extraordinary living environment.