Sencity Festival

Zie, ruik, proef, voel, hoor en rock je zintuigen!

Sencity Festival is een belevingsfestival geïnspireerd op het niet of minder kunnen horen van muziek. De zintuigprikkelende toepassingen die Sencity inzet draagt derhalve bij aan de toegankelijkheid voor een bredere doelgroep.

Sencity is een iniatief van Stichting Possibilize, waar ik sinds 2013 regelmatig mee samenwerk.

See, smell, taste, feel, hear and rock your senses!

Sencity Festival is an experience festival inspired by the inability to hear music. The sensory-stimulating applications that Sencity uses, therefore, contribute to accessibility for a wider target group.

Sencity is an initiative of the Possibilize Foundation, with whom I have been working regularly since 2013.

www.sencity.today