Gisteren was het opgeruimd / Yesterday everything was still clean

Gisteren was het opgeruimd is een serie waarin je een inkijkje krijgt in het leven van Lisette en haar gezin. Lisette heeft in het verleden last gehad van psychoses en kan nu moeilijk een plekje vinden in onze maatschappij. Zij is niet meer in staat om te werken en Lisette en haar zoon Sammy hebben het niet breed samen. Normaliter leven zij van een uitkering voor een alleenstaande. Lisette heeft dan gemiddeld 20 euro per week te besteden. Hierdoor is zij niet in staat om een buffer op te bouwen en is er geen ruimte voor onvoorziende kosten.

Tijdens dit project ontving zij een erfenis na een sterfgeval in de familie. Daardoor werd haar uitkering stopgezet en moest zij hier een aantal maanden van rondkomen. Voorheen kregen ze tevens ondersteuning van de voedselbank, maar dit is ook stopgezet. De andere zoon van Lisette, Nassim, is sinds kort ook weer thuis komen wonen. Sammy is momenteel gestopt met zijn opleiding en werkt niet; hij wil volgend jaar aan een nieuwe opleiding beginnen die beter bij hem past.

Ik Heb Lisette en Sammy in hun dagelijks leven gevolgd en vastgelegd gedurende een jaar, dit was mijn afstudeerproject aan het AKV St. Joost. Dit is een grijp uit het turbulente leven van dit gezin.

Yesterday everything was still clean is a series that offers an insight into the life of Lisette and her family. Lisette has suffered from psychoses in the past and as a result, has trouble finding a place within society. She is no longer able to work and Lisette and her son Sammy are struggling to get by. They live on benefits for a single person and Lisette has an average of 20 euros per week to spend.

During this project, Lisette received an inheritance after a death in the family. As a result, her benefit was stopped and she had to survive on this for a number of months. Previously they also received support from the food bank, but this has also been discontinued. Lisette’s other son, Nassim, has recently moved home as well. Sammy has currently dropped out of school and is not working; he wants to start a new study program next year that suits him better.

I have followed and recorded Lisette and Sammy in their daily lives for a year, this was my graduation project at the AKV St. Joost. This is a glimpse of the turbulent life of this family.