Kunstloc Brabant

Een rondreizend lespakket voor basisscholen in Brabant. In de kist bevind zich een lesprogramma in boekvorm, materialen voor het geven van de lessen en drie foto’s en ezels om de foto’s op te exposeren in de klas.

In opdracht van Kunstloc Brabant, H19 en Theek 5. Kist ontwerp door Joris Slotboom.

A traveling teaching package for primary schools in Brabant. The box contains a teaching program in book form, materials for teaching the lessons, three photos, and easels to display the photos in the classroom.

Commissioned by Kunstloc Brabant, H19 and Theek 5. Box design by Joris Slotboom.

Gesloten kist
Een foto uit de kist
Lades met de fotoplaten
De laden geven licht wanneer zij geopend worden
Inhoud leskist