Charlotte

Wat blijft je bij? Een krachtig beeld of een lap tekst? De afgelopen vijf jaar heb ik, Charlotte gevolgd, gefotografeerd en met haar meegeleefd.

Hoe is het om op te groeien binnen een gezin waar weinig te besteden is? Met zes kinderen die allemaal een rugzakje hebben? Waarbij je moeder zich een slag in de rondte werkt om de boel draaiende te houden? Hoe is het als het je niet goed lukt om mee te komen in de maatschappij en je te maken krijgt met heftige gebeurtenissen en tegenslagen?

Het verhaal van Charlotte is aangrijpend en uniek. In dit project neemt ze je mee in haar wereld vol mooie en moeilijke momenten. Dat levert een onverbloemd, intiem en ontroerend portret op.

Charlottes moeder, Henny, wordt sinds 1976 gevolgd door fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski. Over Henny┬┤s leven verschenen tot dusverre zeven boeken. Het Charlotte-project is een logisch vervolg op het Henny-project, waarbij Michel Szulc Krzyzanowski het project uitbreidt met fotografe Linsey Kuijpers.

Het Charlotte boek is nog steeds verkrijgbaar op aanvraag.

What stays with you? A powerful image or a piece of text? For the past five years, I have followed, photographed and empathized with Charlotte.

What is it like growing up in a family where money is scarce? With six children who all have their needs? Where your mother works multiple jobs to get by? How does it feel if you struggle to keep up with society?

Charlotte’s story is touching and unique. In this project, you get a glimpse into her world filled with beautiful and difficult moments. The result is an unvarnished, intimate, and moving portrait.

Charlotte’s mother, Henny, was followed since 1976 by photographer Michel Szulc Krzyzanowski. So far seven books have been published about Henny’s life. The Charlotte project is a continuation of the Henny project, in which Krzyzanowski is expanding the project with photographer Linsey Kuijpers.

The Charlotte book is still available on request (only in dutch).